Świadectwa:A

ŚwiadectwaMesjaszu po­chodzące z Pisma Świętego, które skła­da Bóg:Ojciec o swo­im Synu (Ewangelia Jana 5:37).