Konspekt:Mesjasz o sobie

W ja­ki spo­sób Syn Boży Pan Jezus sa­m sie­bie tytułujeNowym Testamencie

Ja jestem

Przyszedłem

 • Przyszedłem wypełnić PrawoProroków (Ewangelia Ma­teusza 5:17).
 • Przyszedłem w imieniu Boga Ojca (Ewangelia Ja­na 5:43).
 • Przyszedłem od Boga i oto je­stem (Ewangelia Ja­na 8:42).
 • Przyszedłem wzywać grzeszników do opamiętania (Ewangelia Mateusza 9:13).
 • Przyszedłem rzucić na Ziemię ogień (Ewangelia Łukasza 12:49).
 • Przyszedłem na sąd (Ewangelia Jana 9:39).
 • Przyszedłem przynieść miecz (Ewangelia Mateusza 10:34).
 • Przyszedłem by dać Ziemi rozdwojenie (Ewangelia Łukasza 12:51).
 • Przyszedłem poróżnić syna ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową (Ewangelia Mateusza 10:35).
 • Przyszedłem jako światłość (Ewangelia Jana 12:46).
 • Przyszedłem aby dać świadectwo prawdzie (Ewangelia Jana 18:37).
 • Przyszedłem aby nauczać (Ewangelia Marka 1:38).
 • Przyszedłem zbawić świat (Ewangelia Jana 12:47)..
 • Przyszedłem aby oddać swoje życie (na tę godzinę) (Ewangelia Jana 12:27).

Nie przyszedłem

 • Nie przyszedłem rozwiązać prawa i proroków (Ewangelia Mateusza 5:17).
 • Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych (Ewangelia Mateusza 9:13).
 • Nie przyszedłem przyni­e­ść pokoju (Ewangelia Ma­te­u­sza­ 10:34, Ewangelia Łukasza 12:51).
 • Nie przyszedłem sam od siebie (Ewangelia Jana 7:28).
 • Nie przyszedłem sądzić świata (Ewangelia Jana 12:47).

Inne

Podsumowanie

Pan Jezus na­zywa si­ę: Jezusem Nazarejskim, Synem Człowieczym, Synem Bożym, Panem, MesjaszemKrólem, a ta­kże Światłością, Pasterzem, Bramą, Drogą, Prawdą, Życiem, Winoroślą. Mówi ta­kże o so­bie, że je­st: Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Pierwszym i Ostatnim.