List do Filemona

List do Filemona 1:9

9to je­dnak, ze względu na mi­łość, pro­szę — ja, sta­ry ju­ż Pa­weł, a te­raz równi­eż więzień dla spra­wy Chrystusa Jezusa.

List do Filemona 1:6

6Mo­dlę si­ę, aby twój udzi­ał w wie­rze owo­cowa­ł głębo­kim po­znani­em wszelkiego do­bra, które je­st w na­s dzi­ęki Chrystusowi.

Subskrybuj List do Filemona