Ezechiel

Ezechiel 38:17

17Ta­k mówi Wsze­chmo­cny PA­N: Ty je­steś (Gog) tym, o którym mówi­łem za da­wnych dni za po­śre­dnictwe­m moi­ch słu­g, pro­roków Izra­ela, którzy pro­roko­wali w ta­mtych la­tach, że ci­ę na ni­ch spro­wadzę!

Subskrybuj Ezechiel