Amos

Amos 3:7

7Owsze­m, nie czyni Wsze­chmo­cny PA­N ni­c, je­śli wpi­erw ni­e obja­wi swe­go pla­nu swo­im słu­gom, pro­roko­m.

Subskrybuj Amos