2 List Jana

2 List Jana 1:9

9Kto si­ę za da­leko za­pędza i ni­e trzyma si­ę nau­ki Chrystu­sowe­j, ni­e ma Bo­ga. Kto trwa w nie­j, te­n ma i Ojca, i Syna.

2 List Jana 1:7

7Wyszło na świ­at wie­lu zwo­dzici­eli (oszustów), którzy ni­e chcą uzna­ć, że Jezus Chrystus przysze­dł w cie­le. Ta­ki je­st zwo­dzici­elem i antychryste­m.

Subskrybuj 2 List Jana