1 Samuela

1 Samuela 2:10

10PAN ro­zbije prze­ciwni­ków, za­grzmi prze­ciw ni­m na nie­bie! PAN osądzi kra­ńce zie­mi, si­łą obda­rzy swo­jego króla i umocni wła­dzę swo­jego Pomazańca.

Subskrybuj 1 Samuela