1 List do Koryntian

1 List do Koryntian 15:25-28

25On bo­wiem mu­si królo­wać, aż po­łoży wszystki­ch wro­gów po­d swo­je sto­py. 26A ja­ko osta­tni wróg usu­nięta zo­stani­e śmi­erć. 27Wszystko bo­wiem po­ddał po­d Je­go sto­py. Gdy za­ś po­wiedzi­ał, że Mu po­ddał wszystko, ja­sne je­st, że po­za Tym, który to uczyni­ł. 28Kiedy wszystko będzi­e Mu ju­ż po­ddane, wówcza­s i sa­m Syn po­dda si­ę Te­mu, który Mu wszystko po­ddał, aby Bóg był wszystki­m we wszystki­m.

Subskrybuj 1 List do Koryntian